Trident

Společnost FireTrap Europe s.r.o. je výhradním dovozcem pěnového koncentrátu Trident.

Vlastnosti koncentrátu: Trident je nová a ekologická technologie určená pro hasiče a policii s cílem zachránit lidské životy, majetek při ochraně životního prostředí.

Široké použití ve třídách požáru A a B

Třída A: vynikající schopnost smáčet podloží lesa do hloubky. Pro hašení dřevěných objektů a lesa je dostatečná koncentrace od 0,2 až 1%

Třída B: výborné výsledky v hašení hořících ropných produktů. Na povrchu hašeného produktu vytváří pěnu, která hořící látku uhasí a ochladí na bezpečnou teplotu. Do samotné látky neproniká, lze ji snadno odstranit. V případě např. hořících zásobníků nafty lze tuto pěnu odstranit a naftu po profiltrování použít k určenému použití. Pro třídu B je určená koncentrace 3%. Trident je řešením pro bezpečnost na stadionech a všude, kde dochází k odpalování různé pyrotechniky. Má schopnost odvádět teplo a uhašenou pyrotechniku lze okamžitě po uhašení bezpečně vzít do rukou. Máme jedinečné výsledky v hašení lithia, pro tuto třídu připravujeme zkoušky ještě v tomto roce.

Samotný přípravek Trident je ekologický, neobsahuje fluor. Výrobek byl testován v akreditované zkušební laboratoři MPA Dresden s dobrými výsledky. Klasifikace a označení je v souladu s nařízením EU1272/2008 dle pokynů OECD 404 a 405. Hasící přípravek splňuje normu EN 1568-3:2008.

Samotný proces hašení ve všech třídách lze ještě podpořit nasazením technologie pro hašení vodní mlhou. Ve srovnání s hašením klasickými prostředky dosahujeme menší spotřeby vody při vyšším výkonu zásahu. FireTrap Europe s.r.o. je mezi jiným i autorem řady projektů, zabývajících se zlepšením výkonu trysek pro vodní mlhu a rovněž i návrhu a výroby vlastních trysek.

Trident má bod mrazu při – 10 stupních C, plně účinný je do -5 stupňů C. Ve spojení s dalšími přísadami je účinný i v nižších teplotách. Uváděná životnost je 10 let v původním obalu. Jako obal slouží plastové nádoby o obsahu 20 litrů prostředku. Toto je i nejmenším obchodovatelným množstvím. V rámci testování umožníme i menší množství – 5 litrů. Cena není nijak astromická, bude se odvíjet od objednávaného množství. Dokumentaci na vyžádání zašleme elektronickou cestou.

Nabízíme k prohlédnutí pár odkazů na videa z našich testů na základně v JAR a v Německu:

Trident – hašení pyrotechniky   https://youtu.be/noOuJZIiwLQ
Trident – Doplňkové možnosti – ochrana rukou    https://youtu.be/1WN8IShbWdo
Trident – Hašení ropných látek na letišti    https://youtu.be/A07VNm7Fku0
Trident – Doplňkové možnosti    https://youtu.be/-8iodhWlN-s
Trident – Vliv prostředku na kvalitu hašeného paliva    https://youtu.be/qPTFjvE5Cdw
Hašení rozpálených pneumatik    https://youtu.be/9W_k3eH8cEk
Hašení rozpálených pneumatik 2    https://youtu.be/eN8RR9AW7MY
Testování směsí a trysek    https://youtu.be/yAXipHh2690
Testování trysek vlastní konstrukce    https://youtu.be/7zx4e_gO6yQ
Testování trysek vlastní konstrukce 2    https://youtu.be/_QIwsUGJZrQ